Bokningsvillkor för kurser

Anmälan till våra kurser

Vill du anmäla dig eller har frågor görs det via formuläret på sidan kurser eller skicka ett mail till: kontakt@lenaochfredrik.se

Vi kontaktar dig via mail med bekräftelse på din plats. När du fått vår bekräftelse säkrar du din plats genom att betala kursavgiften som vi skickar till dig.

Din plats är bokad 10dagar efter att du fått din bekräftelse. Har du inte lämnat nödvändiga uppgifter så vi kan skicka fakturan på kursavgiften till dig eller om du inte betalat in kursavgiften inom 10 dagar går platsen vidare till nästa deltagare. Genom att skicka in en anmälan godkänner du också våra bokningsvillkor.

 

Ångerrätt enligt lagen om distansavtal

Du har möjlighet att ångra din kursanmälan inom 14 dagar från dag då du fått din bekräftelse.

Om du ångrar dig under ångerfristen kommer vi att återbetala den kursavgift som vi har mottagit från dig.

Om kursen startar under ångerfristen begär vi att du lämnar ett särskilt samtycke till att kursen startar under ångerfristen och att din ångerrätt inte omfattar kurs som fullgörs under ångerfristen. Ditt samtycke innebär också att du begär att kursen ska starta under ångerfristen.

Vi betalar bara tillbaka pengar vid avhopp om du ångrar dig inom 14 dagar från din anmälan eller att en annan deltagare tar din plats, antingen att du ordnar någon eller om någon på reservlistan tar platsen, vi hjälper sig så gott vi kan att fylla den.

Eventuell anmälningsavgift betalas inte tillbaka om du har en bindande anmälan och hoppar av kursen oavsett anledning eller om platsen blir tillsatt. Av kursavgiften räknar vi 40% som anmälningsavgift, dvs kostar kursen 2500:- är 1000:- av kursavgiften anmälningsavgift.

Vid kursbokning på plats i våra lokaler gäller inte din ångerrätt enligt denna punkt.

Om du vill utnyttja din ångerrätt måste du meddela oss detta på ett klart och tydligt sätt innan ångerfristen löper ut. Du ska lämna sådant meddelande genom att maila oss på: kontakt@lenaochfredrik.se

Efter att ångerfristen (14 dagar) löpt ut kan du inte längre utnyttja din ångerrätt.

Obetald faktura gäller inte som avbokning.

Inställd kurs eller ändrade tider

Om vi tvingas ställa in en kurs före kursstart har du alltid rätt att återfå den kursavgiften som du har betalt. Detta gäller exempelvis om vi behöver ställa in en kurs som får för få anmälda kursdeltagare. Detsamma gäller om vi tvingas ändra tidpunkterna för kurstillfällena på ett sätt som medför att du inte kan delta på kursen.

Annan frånvaro

Om du uteblir från något kurstillfälle, är detta kurstillfälle förbrukat. Du kan således inte kostnadsfritt ta igen det tillfället senare under kursen eller få ekonomisk kompensation för det tillfälle då du var frånvarande.

studiematerial

Kostnaden för material ingår normalt inte i kursavgiften och material tillhandahålls av oss. Ni måste ha vårat godkännande för att få ta med eget material, för att förhindra kontaminering av verkstaden av ämnen och metaller som kan vara skadliga för verksamheten.

Olycksfallsförsäkring

Alla deltagare skall själva sörja för egen olycksfallsförsäkring. Vi tillhandahåller ingen sådan försäkring.

Behandling av personuppgifter

I och med att du anmäler dig till våra kurser, samtycker du till att vi får lagra dina personuppgifter så länge som vi anser det vara nödvändigt. Vill du efter avslutad kurs, att vi tar bort dina personuppgifter, skickar du ett mail till: kontakt@lenaochfredrik.se

Överlåtelse av avtalet

Du får inte sälja eller ge bort din kursplats till någon annan utan vårt godkännande.

Upphovsrätt och marknadsföring

En hel del av det som kursdeltagare skapar under kursen, såsom texter och konstnärligt material, ensam eller tillsammans med andra, omfattas av upphovsrätt. Varje kursdeltagare erhåller upphovsrätt till det som denne skapat.

I och med att du anmäler dig till vår kurs ger du oss en evig rätt att, utan särskild ersättning, använda upphovsrättsligt skyddat material som tillhör dig i marknadsförings- och informationssammanhang oavsett media eller format. (Vill du inte vara med på bild eller visa upp dina saker på sociala medier så skicka ett mail till: kontakt@lenaochfredrik innan kursstart så undviker vi att ha med dig eller dina objekt på bild.)

Force majeure

Om vi måste ställa in en kurs eller ändra ett kursupplägg av skäl som vi inte kan kontrollera (”force majeure”) har du inte rätt att få pengarna tillbaka för kursen du anmält dig till. Dessa skäl kan exempelvis vara naturkatastrofer, bränder, strejker, pandemier, allvarlig smittspridning, snöstorm och liknande händelser som vi inte rimligtvis kunnat förutse. Om vi behöver göra ändringar i kursupplägget kommer vi informera dig om detta, alternativt kommer du få information om när kursen planeras att genomföras nästa gång. Skulle kursen bli inställd med anledning av force majeure mycket långt i förväg, kan du ändå ha rätt att få pengarna tillbaka. Kontakta alltid oss om du har frågor.

Reklamation

Om du anser att kursen inte uppfyller vad som utlovats kan du reklamera kursen genom att maila oss: kontakt@lenaochfredrik.se

Om vi inte kommer överens kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) via www.arn.se eller per post till: Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm. Vi kommer att följa ARN:s beslut.

Du kan läsa mer om dina rättigheter på Konsumentverkets webbplats www.konsumentverket.se.